_ _ _

Strzelectwo taktyczne

Strzelectwo taktyczne

W strzelectwie taktyczno-bojowym nacisk położony jest na dynamikę i odwzorowanie warunków jakie mogą mieć miejsce w sytuacjach bojowych, np. strzelanie do tarcz z bliskiej odległości lub prowadzenie ognia z wnętrza pojazdu. W strzelectwie taktyczno-bojowym stosuje się sprawdzone rozwiązania wojskowe. Dużą rolę w strzelectwie taktyczno-bojowym odgrywa także dodatkowe wyposażenie – kamizelki z wkładami balistycznymi, hełmy, plecaki i zestawy łączności. Są to elementy zwiększające realizm i dodatkowo utrudniające działanie.
Image

Działalność Centrum jest skierowana na poniższe dyscypliny i działania taktyczno-bojowe

wywodzi się z taktyk wojskowych

Strzelectwo z broni krótkiej

Strzelectwo bojowe, zwane także dynamicznym strzelectwem bojowym, to dyscyplina, w ramach której uczestnicy wykonują strzały z broni krótkiej na różnorodnych torach przeszkód. Podkreśla się szybkość, celność i zdolność do skutecznego radzenia sobie w dynamicznych sytuacjach, symulujących scenariusze bojowe. Obejmuje ono zarówno aspekty techniczne strzelania, jak i taktyczne podejścia do rozwiązywania sytuacji bojowych. To wymaga precyzji, szybkiego podejmowania decyzji i skoordynowanej pracy w różnorodnych warunkach.

W strzelectwie bojowym, oprócz umiejętności strzeleckich, często wykorzystuje się także specjalny ubiór wojskowy. Uczestnicy noszą taktyczne kamizelki, spodnie i buty, które zapewniają wygodę, ochronę i umożliwiają swobodę ruchów. Dodatkowo, elementy takie jak kamuflaż, hełm czy okulary ochronne są istotne dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz pełnego dostosowania do warunków bojowych. Integracja umiejętności strzeleckich z właściwym ubiorem wojskowym podkreśla realistyczny charakter tego rodzaju dyscypliny, oddając atmosferę sytuacji bojowych.
Image

wywodzi się z taktyk wojskowych

Strzelectwo z broni długiej

Strzelectwo bojowe z karabinkami typu AR (np. M16/M4) lub kalasznikow (np. AK-47/AK-74) to intensywna forma treningu, w której uczestnicy posługują się tymi popularnymi rodzajami broni strzeleckiej. W ramach tej dyscypliny kładzie się nacisk na skuteczność strzałów z karabinka na różnorodnych dystansach i w dynamicznych warunkach, łącząc elementy precyzji, szybkości oraz taktyki. Uczestnicy często korzystają z taktycznego ekwipunku, w tym ładownic, kabur czy systemów optycznych, aby zoptymalizować swoje zdolności w ramach strzelectwa bojowego z użyciem karabinków.
Image

wywodzi się z taktyk wojskowych

Strzelectwo bojowe dalekodystansowe

Szkolenia ze strzelectwa bojowego dalekodystansowego skupiają się na rozwijaniu umiejętności strzeleckich na duże odległości, zazwyczaj z wykorzystaniem karabinów snajperskich lub innego rodzaju broni długiej. Celem jest precyzyjne trafianie w cele na znacznych dystansach, wymagające zaawansowanej techniki strzeleckiej i zrozumienia wpływu czynników atmosferycznych na trajektorię pocisku.

Szkolenie obejmuje:

1. Techniki Celowania: Nauka precyzyjnego celowania z uwzględnieniem wysokości celu, wiatru, i innych czynników wpływających na trajektorię strzału.

2. Taktyki Strzeleckie: Zrozumienie taktyk dalekodystansowego strzelectwa bojowego, w tym ukrywania się, zmieniania pozycji oraz efektywnego współdziałania z zespołem.

3. Obsługa Sprzętu: Zapoznanie się z zaawansowanym sprzętem, takim jak karabiny snajperskie, lornetki, czy urządzenia pomiarowe.

4. Bezpieczeństwo: Skoncentrowanie się na bezpiecznym posługiwaniu się bronią na dużych dystansach, zwracając uwagę na otoczenie i ewentualne ryzyko.

5. Symulacje Praktyczne: Ćwiczenia praktyczne na polu strzeleckim, symulujące różne scenariusze, w których wymagane jest strzelectwo dalekodystansowe.

To zaawansowane szkolenie, które wymaga nie tylko doskonałych umiejętności strzeleckich, ale również zdolności analitycznych i taktycznych.
Image
cds_krakow_logotyp.svg

Centrum Doradztwa Strzeleckiego
w Krakowie

© 2024, CDS

Search